Категории
Превантивна дейност

Съобщение за ИП за изграждане на нови резервоари за съхранение на сярна киселина с обем 90 м3, амонячна вода с обем 45 м3 и обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло"

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нови резервоари за съхранение на сярна киселина с обем 90 м3, амонячна вода с обем 45 м3 и обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло" с възложител "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД /отг. на 24.02.2016 г./