Категории
Превантивна дейност

Съобщение за ИП за изграждане на водовземни съоръжения за водоснабдяване на железопътни гари -гара Воднянци, гара Видбол, гара Срацимир и гара Дъбова махала, част от проект: Проектиране и строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на водовземни съоръжения за водоснабдяване на  железопътни гари -гара Воднянци, гара Видбол, гара Срацимир и гара Дъбова махала,  част от проект: Проектиране и строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“, с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /отг. на 01.03.2016 г./