Категории
Превантивна дейност

Съобщение за ИП „Западен обход на гр. Любимец по направление път ІІІ-597 (Обходен път запад), Участък 3: Любимец от км 285+150 до км 287+450, като част от проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград – гръцка/турска гра

Съобщение за инвестиционно предложение „Западен обход на гр. Любимец по направление път ІІІ-597 (Обходен път запад), Участък 3: Любимец от км 285+150 до км 287+450, като част от проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив – Свиленград – гръцка/турска граници“, фаза 4.2. „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Димитровград – Свиленград“, отсечка „Харманли – Свиленград“ с възложител ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” /отг.  на 03.08.2016 г./