Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка и проект на План за управление на риска от наводнения за Черноморски район 2016-2021 г. /05.10.2016 г./