Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план на община Приморско (ИОУП на Община Приморско /09.08.2016 г./