Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. /17.09.2014 г./