Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. /03.06.2014 г./