Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. /13.05.2014 г./