Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на Морска стратегия и Програма от мерки на Р България 2016 - 2021 г. (08.11.2016 г.)