Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за междурегионално сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА" 2014-2020 г. (10.02.2014 г.)