Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. /05.09.2014 г./