Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество "Гърция-България" 2014-2020 г. /08.09.2014 г./