Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Македония 2014-2020 г. /18.07.2014 г./