Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г. /02.07.2014 г./