Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (18.03.2013 г.)