Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на проект на Специализиран подробен устройствен план на зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ "Козлодуй" (31.07.2013 г.)