Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. (28.02.2013 г.)

Документи