Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г. (12.03.2013 г.)

Документи