Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Регионален план за развитие на Югоизточен район 2014-2020 г. (13.03.2013 г.)

Документи