Категории
Превантивна дейност

Съобщение за провеждане на консултации по преработен доклад за екологична оценка на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (22.10.2013 г.)