Категории
Превантивна дейност

Съобщения за първо уведомяване - 2017 г.  • Съобщение за инвестиционно предложение „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлез за железопътния участък Пловдив – Бургас“ с възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ /08.08.2017 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж- КВ Дерманци- КВ Батулци- КВ Калугерово“ с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД /отг. на 21.06.2017 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на І етап на Депо за нерадиоактивни, битови и промишлени отпадъци (ДНБПО)“ с възложител "АЕЦ Козлодуй" ЕАД /отг. на 18.05.2017 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитието на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“ с възложител община Благоевград /отг. на 16.05.2017 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение за „Развъждане на сладководни риби, раци и аквакултури в язовир „Аспарухов вал“, разположен в имоти в землището на гр. Козлодуй и в землищата на с. Златия и с. Разград, община Вълчедръм“ с възложител ЕТ „Георги Кънчев 2011“ /отг. на 20.04.2017 г./
  • Съобщение за инвестиционно предложение „Открит добив на строителни материали (варовици и доломитни варовици) от находище „Капу баир“, землище с.Партизани и с.Лопушна, Община Дългопол, Област Варна и с.Трънак, Община Руен, Област Бургас“ с възложител „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД /отг. на 07.02.2017 г./