Категории
Превантивна дейност

Трансгранично въздействие от развитието на пътнически речен транспорт между Румъния и България

- Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Република България до Румъния за инвестиционно предложение за "Трансгранично въздействие от развитието на пътнически речен транспорт между Румъния и България" (на английски език) - Отговор на Министерство на околната среда и водите на Република България