Категории
Превантивна дейност

Тълкуване на чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС