Категории
Превантивна дейност

Удължаване на срока на експлоатация на блоковете Олкилуото 1 и Олкилуото 2 и повишаване на топлинната им мощност в Атомната електроцентрала Олкилуото във Финландия

Днес, 11.03.2024 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до писмо с референтен № SYKE/2023/1899 на Финландския институт по околна среда, в качеството на контактната точка на Конвенцията от Еспоо във Финландия. В писмото е указан достъп до документацията и нотификация по чл. 3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст (Конвенция от Еспоо) на адрес https://tem.fi/en/olkiluoto-ol1-ja-ol2-eia-programme за възможността за удължаване на срока на експлоатация на блоковете Олкилуото 1 и Олкилуото 2 и повишаване на топлинната им мощност в Атомната електроцентрала Олкилуото във Финландия.

В писмото е определен срок до 16.04.2024 г. за заявяване на участие в трансгранична процедура по ОВОС.

Отговор (на бг. и англ. език) на Министерство на околната среда и водите на Р България - с писмо с изх. № 99-00-39 от 16.04.2024 г., министърът на околната среда и водите заявява участие в трансграничната процедура по ОВОС относно възможността за удължаване на срока на експлоатация на блоковете Олкилуото 1 и Олкилуото 2 и повишаване на топлинната им мощност в Атомната електроцентрала Олкилуото във Финландия.