Категории
Превантивна дейност

Указания на Европейска Комисия за прилагане на Директивата за Стратегическа екологична оценка за изменения на Оперативните програми