Категории
Превантивна дейност

Указания относно коректното определяне на инвестиционните предложения, попадащи т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда