Категории
Превантивна дейност

Указания относно необходимост от провеждане на процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за изградени в миналото водоизточници