Категории
Превантивна дейност

Указания относно обхвата на т. 11, б."д" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,т .1 и т. 2 на ЗООС