Категории
Превантивна дейност

Указания относно процедирането на инвестиционни предложения, планове ипрограми по реда на глава VI от Закона за опазване на околната среда и номенклатура на издаваните индивидуалните административни актове

Указания  на министъра на околната среда и водите относно процедирането на инвестиционни предложения, планове и програми по реда на глава VI от Закона за опазване на околната среда и номенклатура на издаваните индивидуалните административни актове, изпратени до всички РИОСВ с изх.№ 05-08-3043/05.11.2020 г.