Категории
Превантивна дейност

Указания относно процедирането на инвестиционни предложения по реда на ГЛАВА VІ от Закона за опазване на околната среда