Категории
Превантивна дейност

Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения и по екологична оценка (ЕО) за планове и програми