Категории
Превантивна дейност

Указания във връзка с прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Писмо с изх. № 05-08-1789/04.04.2016 г.