Категории
Превантивна дейност

Указания във връзка с прилагането на чл. 93, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) при разширение на одобрени и изпълнени инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС