Категории
Превантивна дейност

Указания за прилагане на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда

Писмо с изх. №05-08-373/20.01.2015 г.