Категории
Превантивна дейност

Указания за прилагане на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда