Категории
Превантивна дейност

"Увеличаване на количеството електроенергия, генерирана от възобновяеми източници чрез завършване на работите и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда на развитието на водноелектрическата енергия на река Олт в

Днес, 22.05.2023 г., МОСВ осигурява обществен достъп до писмо от Министерство на околната среда и горите на Румъния с Reg. No DGEICPSC/ 2200,3448,37647/06.04.2023 с приложена нотификация по чл.3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст (Конвенция от Еспоо) за проект за „Увеличаване на количеството електроенергия, генерирана от възобновяеми източници чрез завършване на работите и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда на развитието на водноелектрическата енергия на река Олт в сектора Корнету-Арвиг (Cornetu Avrig), Румъния“.

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България - с писмо с изх. № 99-00-537 от 05.09.2023 г. министърът на околната среда и водите информира Министерство на околната среда и горите на Румъния, че България възнамерява да вземе участие в трансграничната процедура по ОВОС за проект за „Увеличаване на количеството електроенергия, генерирана от възобновяеми източници чрез завършване на работите и осигуряване на постоянен мониторинг на въздействието върху околната среда на развитието на водноелектрическата енергия на река Олт в сектора Корнету-Арвиг (Cornetu Avrig), Румъния, вкл. дава предложения за включване в предстоящата оценка на въздействието върху околната среда.