Категории
Превантивна дейност

Внедряване на система за производство на електрическа енергия от един плаващ генератор, привързан към съществуващата инфраструктура на добивна платформа „Галата“, част от комплекса за добив на природен газ

Днес, 13.05.2024 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за „Внедряване на система за производство на електрическа енергия от един плаващ генератор, привързан към съществуващата инфраструктура на добивна платформа „Галата“, част от комплекса за добив на природен газ“, с възложител „Петрокелтик България“ ЕООД.

Документи