Категории
Превантивна дейност

Внедряване на система за производство на електрическа енергия от плаващи генератори, привързани към съществуваща инфраструктура на добивна платформа „Галата“, част от комплекса за добив на природен газ

Днес, 04.05.2023 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение: „Внедряване на система за производство на електрическа енергия от плаващи генератори, привързани към съществуваща инфраструктура на добивна платформа „Галата“, част от комплекса за добив на природен газ“, с вносител „Петрокелтик България“ ЕООД.