Категории
Превантивна дейност

„Вятърен парк „Xefoto“, разположен в община Мики, регионално подразделение Ксанти, област Източна Македония и Тракия, Гърция с обща мощност 148,8 MW и съпътстваща инфраструктура

 - Писмо с реф. № A.P.:YПЕN/ΔIПА/36854 от 05.04.2024г. от  Министерство на околната среда и енергетиката на Р Гърция с което представя обобщено техническо описание за промени в проекта (намаляване на мощността на парка на 105,4 MW), документация по ОВОСдокументация за специална екологична оценка (ОСВ) за зона под специална защита GR1130012 „Долината Комсату“ и защитена зона GR009 „Долината на Комсату“ за птиците в Гърция и  топографска карта.

 - Писмо с изх. № 99-00-111-4/18.03.2024 г. на Министерство на околната среда и водите на България до Министерство на околната среда и енергетиката на Р Гърция с искане за допълнителна информация във връзка с инвестиционно предложение за „Вятърен парк „Xefoto“, разположен в община Мики, регионално подразделение Ксанти, област Източна Македония и Тракия, Гърция - на български и английски език.

 - Днес, 13.03.2024 г., Министерство на околната среда и водите осигурява обществен достъп до нотификация, нетехническо резюме, топографска карта и  карта на района за инвестиционно предложение за „Вятърен парк „Xefoto“, разположен в община Мики, регионално подразделение Ксанти, област Източна Македония и Тракия, Гърция с обща мощност 148,8 MW и съпътстваща инфраструктура, получени с писмо с реф. № A.P.:YПЕN/ΔIПА/22262/1474 от 29.02.2024г.