Категории
Превантивна дейност

„АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 г. на

Днес, 03.11.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 г. на МРРБ“) ≡ 32+449.08 (по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“) – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.