Категории
Превантивна дейност

Архив Публични регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС (таблици в excel) актуални до 30.07.2015 г.

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Благоевград

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Бургас

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Варна

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Велико Търново

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Враца

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Монтана

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Пазарджик

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Перник

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Пловдив

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Русе

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Смолян

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – София

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Стара Загора

Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС от компетенциите на РИОСВ – Хасково