Категории
Превантивна дейност

„Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“

Днес, 07.02.2022 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“, с възложител Агенция „Митници“.