Категории
Превантивна дейност

"Изземане на наносни отложения от река Дунав"

Днес, 18.03.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:"Изземане на наносни отложения от река Дунав", с възложител „Еврокварц-МВ“ ООД.