Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение ”Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“

Във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е получено уведомление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение ”Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“.

 

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:

Дата

Час

Община/Кметство

Място

12 ноември 2018 г.

10.30 ч.

Община Пирдоп

Сградата на Читалище „Напредък“, гр. Пирдоп

 

Адрес: гр. Пирдоп, площад „Тодор Влайков“ № 1

12 ноември 2018 г.

17.00 ч.

Община Златица

кметство с. Карлиево

Сградата на Народно Читалище "Христо Смирненски"

 

Адрес: гр. Златица, пл. “Македония” № 8

13 ноември 2018 г.

10.00 ч.

Община Панагюрище

кметство с. Попинци,

кметство с. Бъта,

кметство с. Баня,

кметство с. Левски

Сградата на Общинска администрация – Панагюрище

 

Адрес: гр. Панагюрище пл. "20-ти април" № 13

13 ноември 2018 г.

14.30 ч.

община Пазарджик

кметство с. Росен,

кметство с. Сбор

Сградата на кметство с. Сбор

 

Адрес: с. Сбор, ул. „Първа“ № 2

14 ноември 2018 г.

10.30 ч.

Община Септември

кметство с. Виноградец

Сградата на кметство с. Виноградец

 

Адрес: с. Виноградец, ул. „Първа“ № 46

14 ноември 2018 г.

14.00 ч.

Община Лесичово

кметство с. Калугерово,

кметство с. Лесичово,

кметство с. Боримечково

Сградата на Народно читалище „Отец Паисий - 1890“, с. Лесичово

 

Адрес: с. Лесичово, площад „14 Септември“ № 2

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в МОСВ, администрацията на посочените общини и кметства, в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, както и на интернет страницата на МОСВ в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС/ Обществен достъп до доклади по ОВОС.

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/konsultacii-s-obstestvenostta-na-doklada-za-ocenka-stepenta-na-vuzdejstvie-dosv/na-osnovanie-chl-16-al-2-ot-naredba-za-ovos/

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и в сградата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров” 66, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Николай Патев 02/9396372; факс: 02/9250063;

e-mail: Nikolay.Patev@bulgartransgaz.bg

 

Обява за срещите за обществено обсъждане е публикувана на 11.10.2018 г. във в-к „Телеграф“, както и на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на следния адрес: 

https://www.bulgartransgaz.bg/bg/news/obyava_za_sreshta_za_obshtestveno_obsajdane-422-c15.html