Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за ИП "Изграждане на нова въздушна линия 400кV от п/ст „Варна" до п/ст „Бургас"

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на нова въздушна линия 400кV от п/ст „Варна" до п/ст „Бургас”, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /срещите са в периода 30.10-03.11.2017 г./