Категории
Превантивна дейност

Обявление за инвестиционно предложение „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“

Днес, 08.04.2019 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява инвестиционно предложение за:

„Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“, с възложител Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав - Русе.

Документи