Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП за „Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“ обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до

Днес, 06.12.2019 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Изграждане на две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап КС „Расово“ обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.