Категории
Превантивна дейност

Потребители надолу по веригата

Потребителите на химикали са засегнати от Регламентите REACH и CLP по различни начини и техните задължения зависят от дейността им и от химикалите, с които боравят. ЕСНА изготви серия от документи, за да осигури съвети за ключови елементи от REACH и CLP, които са приложими за потребителите надолу по веригата.

Потребители на химикали: уверете се, че доставчиците Ви регистрират навреме вашите вещества!