Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2011 Г.

03 ноември 2016 | 05:05
 • Съобщение за издадено Решение №18-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Разширение на производството чрез въвеждане на автоматизирана система за управление на технологичните процеси и реконструкция на Инсталация № 676 към цех „Галваничен” на „Метал” АД, гр. Варна" с възложител „Метал” АД/08.12.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №17-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат – Синдел” с възложител ДП "НКЖИ"/29.11.2011 г. /
 • Съобщение за издадено Решение №16-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изготвяне на проектна документация за привеждане на водовземане от р. Джерман за водоснабдяване и електроснабдяване на хижа „Ловна”, Рила планина, в съответствие със Закона за водите" с възложител "Рилски мираж" ООД/23.11.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №15-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ко-генерационни инсталации на производствената площадка на „Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен” с възложител „Топлофикация Шумен” ЕАД /02.11.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №14-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище, находящо се в имот № 003007, местност „Кравя”, землище с. Згориград, община Враца” с възложител Светослав Иванов Радков /14.09.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №13-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ключ” на р. Ключ, землище на с. Ключ, община Петрич, с координати на водохващането N - 41о21’02,85” и Е - 23о01’00.16 и на сградата - N - 41о21’37,93” и Е - 23о01’02.46" с възложител „ИВВА КЛЮЧ” ООД /31.08.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №12-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ седалков лифт 3FIX с нов 4 или 6 седалков CLD лифт, с откачащи се седалки, Шилигарника - Тодорка, на „ски-зона-Банско” с възложител "Юлен" АД /22.08.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №11-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Подмяна на съществуващ влек тип „Котва" към Стара писта със седалков лифт 4FIX, демонтиран от трасето Бъндеришка поляна-Коларски път-зона Шилигарник на „ски-зона Банско” с възложител "Юлен" АД/22.08.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №10-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на газопроводна връзка Одрин (Турция) до Стара Загора (България)” с възложител „СЕТГАЗ Внос, износ и продажби на едро на природен газ ИНК” /06.07.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №8-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „КОНСОРТ” на р. Чепеларска в землищата на с. Нареченски бани и с. Бачково, община Асеновград и с. Югово, община Лъки” с възложител „КОНСОРТ” ООД /21.04.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №7-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на пътническа въжена линия /ПВЛ/ и построяването на ски-писта до подножието на връх “Богдан”, местност „Невида” в землището на гр. Копривщица” с възложител община Копривщица  /25.03.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №6-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за компостиране на органични отпадъци” с възложител „Биовет” АД - клон Разград"/16.03.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №5-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, с капацитет 1200 кг/ден и 300 т/ г.” с възложител „Алкомет” АД/16.03.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №4-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Разширяване на преработката на медно-златни руди от находище „Челопеч” до 3 млн.тона и производство на метали от концентрат” с възложител „Челопеч майнинг” ЕАД /23.02.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №3-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нови несъществуващи радио-навигационни съоръжения, обекти от телекомуникационната структура, във връзка с изграждането на речна информационна система в българската част на р. Дунав (БУЛРИС)” с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура”/08.02.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №2-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нов склад за сярна киселина на територията на „Агрополихим” АД, гр.Девня” с възложител "КЦМ" АД /18.01.2011 г./
 • Съобщение за издадено Решение №1-П/2011 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за отглеждане на шаран в имоти № 66528.10.125 и № 66528.10.126, м. „Потоничките”, в землището на с. Синеморец, община Царево”, попадащо в границите на две защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ПП „Странджа” и ЗМ „Устието на р. Велека" с възложител Райко Панайотов Янакиев /17.01.2011 г./