Категории
Превантивна дейност

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОВОС-2013 Г.

03 ноември 2016 | 05:07
 • Съобщение за Решение № 243/03.12.2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 10-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Стамболийски“ на р. Марица, в землищата на с. Говедаре и гр. Стамболийски, области Пловдив и Пазарджик”/10.12.2013 г./
 • Съобщение за Решение № 62-П/2013 г.  за инвестиционно предложение за „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения в руслото на р. Дунав, участък „Мишка”(км 462.0 до км 459,4 км) в района на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе” с възложител „Кариери за чакъл и пясък – България” ЕАД /05.08.2013 г./
 • Съобщение за Решение № 61-П/2013 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на 2 бр. руслови ВЕЦ на кота 424 м и 444 м на р. Места в землищата на с. Абланица и с. Беслен, община Хаджидимово” с възложител „Словена“ ЕООД/29.07.2013 г./
 • Съобщение за Решение № 60-П/2013 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Дългата река 1” и МВЕЦ „Дългата река 2” на река Дългата река” с възложител „Фабрика Медикет“ АД / 17.07.2013 г./
 • Съобщение за Решение № 59-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище и рекреационен парк „Йовковци“ в землището на с. Шилковци, община Елена” с възложител „Елена Ланд енд Пропърти Мениджмънт“ ООД/08.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 58-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на магистрален водопровод „Камчийски пясъци“ – ІІІ етап, участък от с. Старо Оряхово, община Долни Чифлик до водоеми на КК „Камчия” с възложител община Аврен /03.07.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 57-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Строителство на база за интензивно производство на риба – пъстърва в имот №620012, землище на с. Чарково, община Габрово” с възложител Георги Петров Варчев /27.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 56-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Експлоатация на мобилна инсталация за обезвреждане на биологични отпадъци” с възложител „Син кръст” ЕООД/27.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 55-П/2013 г.  за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет вилни сгради и паркинг с 10 места за паркиране в имот №002239, м. „Поляните“, землище на с. Синеморец” с възложител Кирил Михалев Кирчев /26.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 54-П/2013 г.  за инвестиционно предложение за „Изграждане на овощна градина със складово-обслужваща сграда в имот №044275 с площ 3,011 дка в землището на гр. Ахтопол” с възложител Мария Йорданова Цанкова /26.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 53-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на голф-игрище с обществено-обслужващи зони в района на кв. „Казанлъшки минерални бани“, землище на с. Розово и с. Овощник, община Казанлък” с възложител „Кълвача инвестмънт“ АД /18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 52-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в имоти №№ 031046, 031047, 031048, 031049, 031050, 031051, 031052, 031053, 031054, 031055, 031056, землище на с. Огняново, община Гърмен” с възложител „ТМ Имоти” ООД /18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 51-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Марински дол“, землище на с. Катунище, община Котел, област Сливен” с възложител „Строй-консулт“ ЕООД /18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 50-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Добив на скално-облицовъчни материали (детритусни варовици) от находище „Оброка“, землище на с. Манастирище, община Хайредин” с възложител „Булнед“ ЕООД /18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 49-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на баластра в находище „Лома“, в землищата на с. Дондуково и с. Василовци, община Брусарци” с възложител „Пътинженеринг - М“ ЕАД /18.06.2013 г./
 • Съобщение  за издадено Решение № 48-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване обема на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ с възложител НЕК ЕАД клон „Хидроелектроинвест“, гр. Белово /18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 47-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на строителни материали - диабази от находище „Езерото“, в землищата на с. Мартиново и гр. Чипровци, община Чипровци” с възложител „Пътинженеринг-М” ЕАД /18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 46-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Добив на скалнооблицовъчни материали (блокове от варовик) от находище „Голия връх“, в землището на с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца” с възложител ЕТ„Алекс-КО-Александър Койчев“/18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 45-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на курортен комплекс с балнеолечение и ваканционно еко-селище „Шабла“, в поземлени имоти №42 и №92, с обща площ 179,186 дка в землището на гр. Шабла, община Шабла с възложител „Лийдър” ЕООД, гр. Ловеч /18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 44-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Добив на индустриални минерали - кварц-фелдшпатови пясъци в площ „Средня ТГ“, община Шумен” с възложител „Тракия Глас България“ ЕАД /18.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 43-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ в землището на гр. Мъглиж, местност „Баралъка“ на левия бряг на р. Селченска” с възложител ЕТ „Дина – Евгений Жеков“, гр. Стара Загора/12.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 42-П/2013 г.  за инвестиционно предложение за „Изграждане на ветрови парк за добив на електроенергия на територията на Природен парк „Шуменско плато” с възложител община Шумен /12.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 41-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник в землището на с. Младежко, община Малко Търново” с възложител община Малко Търново /12.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 40-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Лъки-3“ на р. Чепеларска преди сливането й с река Юговска в землищата на с. Югово, община Лъки и с. Нареченски бани, община Асеновград” с възложител „Енерго-3” ООД, гр. Асеновград /12.06.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 39-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел за крайдунавски туризъм, голф-селище и игрище, в поземлени имоти (ПИ) № 106021 и № 106020, паркинг и вход в ПИ № 331003 и складови дейности в ПИ № 105031 по КВС на землище на гр. Белене, област Плевен” с възложител Емил Павлов Беев /31.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 38-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на зърнен контейнерен терминал на Северния бряг на Варненското езеро” с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура” /31.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 37-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на хидрокомплекс „Раков дол“ в общини Созопол и Средец за напояване, водоснабдяване и енергоснабдяване и други стопански дейности” с възложител Министерство на земеделието и храните. /31.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 36-П/2013 г. за инвестиционно предложение за  „Изграждане на Автомагистрала „Рила” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” /31.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 35-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Строителство на ски-писти и прилежаща инфраструктура в ПИ №№ 217111, 217112, 217124, 217127, 217117, 217118, 217134 в землището на с. Рибарица, община Тетевен” с възложител „Богоя” АД/31.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 34-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на курортен комплекс с търговски обекти и съоръжения за отдих „Дива Роза Кънтри Естейт“ на обща площ 4540 дка в землището на с. Александрово, община Стралджа” с възложител „Дива Роза Дивелъпмънтс“ ООД/30.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 33-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Проектиране, изграждане и експлоатация на голф-комплекс “Panagyuriste Golf Treasure Resort” в местността „Средния гьол“, землище на с. Панагюрски колони, община Панагюрище ” с възложител „Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище /30.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 32-П/2013 г.  за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на „Карлсберг България“АД, Пивоварна Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.676.458 по кадастралната карта на гр. Шумен” с възложител „Карлсберг България“ АД /27.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 31-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт от регионално значение на км 482 в Западна промишлена зона – гр. Силистра с 5 корабни места” с възложител „Дунавски индустриален парк” АД, гр. София /23.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 30-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ в руслото на р. Черна в землището на с. Лютаджик, община Враца” с възложител ЕТ „Димитър Георгиев – Електростил 95“, гр. Враца/22.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 29-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Извършване на залесителни мероприятия от трайни насаждения (черница и дива череша) в имоти № 048003 и № 049001 в землището на с. Драгаш войвода, община Никопол ” с възложител община Никопол /21.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 28-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Разкриване на баластриери в коритото на р. Велека за изземване на динамични запаси от пясък и баластра в землищата на с. Кости - м. „Зибков дол“, с. Бродилово – м. „Драксан“, „Певтич“ и „Еленица“ и с. Българи - м. „Припор“ на територията на ПП „Странджа“ с възложител на ЕТ „Матина – Илия Илиев“, гр. Царево/20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 27-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в поземлен имот № 00878.97.12, землище на гр. Ахтопол, община Царево ” с възложител „Трейдрециклинг” ООД, гр. София/20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 26-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Създаване на нови овощни насаждения в землището на с. Драгаш войвода, община Никопол” с възложител „Коди Агро“ ООД, гр. София /20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 25-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище в имот № 23039.6.326 с площ 124,118 дка в м. „Рудежо“, землище на с. Доспей, община Самоков” с възложител „ГБС Имоти” АД, гр. София /20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 24-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Поетапно повишаване на капацитета на инсталацията за производство на сулфатно избелена целулоза до 150 000 т/год.” с възложител „Свилоза” АД, гр. Свищов /20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 23-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Автомагистрала „Черно море“, участък Варна (Приселци) – п.в. Бургас запад, от км 7+902 до км 102+698” с възложител НК „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София /20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 22-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище от пет броя двуетажни къщи за екотуризъм в имот № 223031 с площ 10,000 дка, землище Смирненски, община Габрово” с възложител Милко Димитров Николов/20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 21-П/2013 г. за инвестиционно предложение за „Актуализация канализацията на с. Бродилово” с възложител община Царево/20.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 20-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение за „Промяна в местоположението на площадката, определена за разполагане на инсинератор за болнични отпадъци с Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 3-1/2010 г. на министъра на околната среда и водите“ с възложител „Рубитерм” ООД, гр. София/13.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 19-П/2013 г. за  прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение за „Модернизация и реконструкция на морски терминал НБ „Росенец“ – преустройство на съществуващи пирсове № 1, № 2 и № 3 и изграждане на нови пирсове № 4 и № 5“ с възложител „Лукойл Нефтохим Бургас” АД” /13.05.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 18-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево“, с възложител ДП „НК Железопътна инфраструктура” /26.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 17-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Черноморски археологически парк Дуранкулак“ с възложител Регионален исторически музей -гр. Добрич /26.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 16-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на палатъчен лагер в близост до хижа „Пирин“ с възложител ДНП „Пирин” /16.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено  Решение № 15-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на палатъчен лагер в близост до хижа „Бъндерица“ с възложител ДНП „Пирин” /16.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 14-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на източен обходен път на гр. Плевен” с възложител Областно пътно управление гр. Плевен/15.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 13-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на палатъчен лагер в близост до хижа „Синаница“ с възложител ДНП „Пирин” /15.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 12-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по процедурата по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Монтиране на 1 бр. хибридни системи за производство на ел. енергия (малка водна турбина и соларни панели) и 1 бр. система за затопляне на топла вода посредством слънчева енергия, с цел осигуряване на ел. енергия и топла вода на заслон „Тевно езеро“ на територията на НП „Пирин” с възложител ДНП „Пирин” /11.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 11-П/2013 г.  за прекратяване на процедурата по прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на горивна инсталация за производство на топлинна енергия с гориво биомаса”, с възложител „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново /04.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 10-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Стамболийски“ на р. Марица, в землищата на с. Говедаре и гр. Стамболийски, области Пловдив и Пазарджик” с възложител „Хидроенергопроект-НЕР“ ЕООД /03.04.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 9-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за топене на отпадъци от цветни метали в парцел ІІІ, кв.174 на гр. Ихтиман” с възложител „Балкан Трейд Експорт” ЕООД /21.03.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 8-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта и процедураjd по ОВОС в трансграничен контекст по Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на нискосернист нефт с капацитет 66 000 тона годишно” на територията на гр. Русе, с възложител на „Булмекстрейд” ООД/21.03.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 7-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Завод за преработване на битови отпадъци в инсталация за изгаряне с капацитет 100 000 тона годишно и 40 дка оранжерии, в имот № 006019 в землището на с. Дралфа, община Търговище” с възложител „Алтернативна енергия Търговище” ООД/19.03.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 6-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Монтиране на три хибридни системи за поризводство на електроенергия (малък вятърен генератор и соларни панели) и четри системи за затопляне на вода от слънчева енергия”, с възложител ДНП „Централен Балкан” /08.03.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение №5-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и ОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за метални конструкции, студена обработка, горещо поцинковане черни метали и складова дейност в УПИ ХХІ, кв.151 по регулационния план на гр. Летница, област Ловеч”, с възложител „ЮПИТЕР 05” ООД/19.02.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 4-П/2013 г.  за  за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционното предложение за обособяване на площадка за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци чрез изграждане на сепарираща и компостираща инсталации на територията на гр. Козлодуй, с възложител община Козлодуй /04.02.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 3-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение „Производство на изделия от графит, нанасяне на защитни покрития върху електроди, производство на феросплави, фероникел,рафиниран чугун и стомана” с възложител „Кометех” АД, гр. София /25.01.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 2-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция с изграждане на второ пътно платно на околовръстен път гр. Пловдив”  с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”/25.01.2013 г./
 • Съобщение за издадено Решение № 1-П/2013 г.  за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от ЗООС  за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Влахинска-Р” на р. Влахинска, в землището на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград” с възложител „Пирин Енерджи” ООД /23.01.2013 г./